تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -55.90    17,729    (۰۲/۰۱ ۱۷:۰۸) |    شاخص كل   -12,542.88    1,207,047
          {{ /almas_widgets: }}
 

شماره حساب ها

 
  بانک شماره حساب شعبه کد شعبه شماره شبا
بانک کارآفرین 0100023147004 ظفر 0016/8 IR80 0530 0000 0010 0023 1470 04
بانک سامان 1-796574-40-849 بورس 849 IR12 0560 0849 0400 0796 5740 01
بانک ملت 4272911968 بورس 62059 IR87 0120 0000 0000 4272 9119 68
بانک پارسیان 2100004135004 گلشهر 1003/8 IR41 0540 1003 0210 0004 1350 04
بانک ملی 0103913484008 بورس 695 IR76 0170 0000 0010 3913 4840 08
بانک صادرات 0104013198007 جمهوری 0239 IR29 0190 0000 0010 4013 1980 07
بانک تجارت 0166624150 استاد نجات الهی 165 IR28 0180 0000 0000 0166 6241 50