تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   -8,406.25    1,185,604    (۱۲/۱۰ ۱۸:۰۶) |    شاخص كل فرابورس   -65.97    16,921
          {{ /almas_widgets: }}
مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته جاری (11 لغایت 17 فروردین 1398)"