تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   39,149.88    2,034,187    (۰۵/۱۵ ۲۲:۴۰) |    شاخص كل فرابورس   45.07    21,123
          {{ /almas_widgets: }}