رشد بهای نفت خام تا بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر