تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -65.97    16,921    (۱۲/۱۰ ۱۸:۰۴) |    شاخص كل   -8,406.25    1,185,604
          {{ /almas_widgets: }}
"افت مجدد بهای نفت در بازارهای جهانی"