تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   45.07    21,123    (۰۵/۱۵ ۲۲:۴۵) |    شاخص كل   39,149.88    2,034,187
          {{ /almas_widgets: }}