تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   -72,285.50    1,903,259    (۰۵/۲۵ ۲۱:۱۳) |    شاخص كل فرابورس   -571.60    19,910
          {{ /almas_widgets: }}