تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -174.01    20,481    (۰۵/۲۲ ۲۲:۵۵) |    شاخص كل   -24,308.63    1,975,545
          {{ /almas_widgets: }}