تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   34,039.38    1,655,407    (۰۴/۱۵ ۲۱:۲۴) |    شاخص كل فرابورس   298.10    17,286
          {{ /almas_widgets: }}