تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   298.10    17,286    (۰۴/۱۵ ۲۱:۳۷) |    شاخص كل   34,039.38    1,655,407
          {{ /almas_widgets: }}