تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   -12,542.88    1,207,047    (۰۲/۰۱ ۱۷:۰۷) |    شاخص كل فرابورس   -55.90    17,729
          {{ /almas_widgets: }}