تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -108.41    17,454    (۰۷/۰۸ ۱۳:۳۵) |    شاخص كل   -23,028.00    1,492,902
          {{ /almas_widgets: }}