تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   96.12    18,466    (۰۹/۱۲ ۲۰:۲۱) |    شاخص كل   -2,699.63    1,470,968
          {{ /almas_widgets: }}