تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -571.60    19,910    (۰۵/۲۵ ۲۱:۲۷) |    شاخص كل   -72,285.50    1,903,259
          {{ /almas_widgets: }}