تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   -37,456.38    1,336,593    (۰۸/۰۵ ۱۷:۳۰) |    شاخص كل فرابورس   -205.04    16,471
          {{ /almas_widgets: }}