تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   -205.04    16,471    (۰۸/۰۵ ۱۷:۲۰) |    شاخص كل   -37,456.38    1,336,593
          {{ /almas_widgets: }}