تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   479.40    18,010    (۱۱/۰۱ ۱۸:۴۱) |    شاخص كل   33,260.25    1,183,978
          {{ /almas_widgets: }}