تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   479.40    18,010    (۱۱/۰۱ ۱۸:۴۱) |    شاخص كل   33,260.25    1,183,978
          {{ /almas_widgets: }}

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

 

مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت

 

 


 
آقای علیرضا صادقی

رئیس هیئت مدیره

آقای افشین کریمی

نایب رئیس هیئت مدیره

• رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

• معاون اجرایی بانک کارآفرین

•معاون مالی و اداری بانک اقتصاد نوین

•مدیر طرح و برنامه بانک پارسیان

•رییس هیئت مدیره کارگزاری بانک اقتصاد نوین

• معاونت مالی شرکت توسعه معادن روی ایران

 
آقای علیرضا فهیمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

• مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

• عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

• مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

• مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی

• معاون عملیات شرکت کارگزاری بانک ملی