مدیران شرکت

 
 

 
علیرضا حیدرزاده هنزائی

مدیریت عملیات

 
داود صادقیان همدانی

مدیریت مالی و اداری

 
مهدی علی بیگی

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

 
محمد یاری

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 
نازنین حاجیان

مدیریت معاملات اوراق بهادار

 
نکیسا غلامی

مدیر معاملات بورس کالا

 
 
 

رؤسا و سرپرست های شرکت

 
 

 
مریم اللهیاری

مسئول نظارت و کنترل داخلی

 
حسن غفاری

رئیس حسابداری

 
پگاه رحمانی

رئیس معاملات آنلاین

 
اعظم میرجلیلی

سرپرست واحد تحلیل