مدیران شرکت

 
 

 
علیرضا حیدرزاده هنزائی

مدیریت عملیات


داود صادقیان همدانی

مدیریت مالی و اداری


مهدی علی بیگی

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری


نازنین حاجیان

مدیریت معاملات اوراق بهادار


محمد یاری

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


 
 

رؤسا و سرپرست های شرکت

 
 

 
مریم اللهیاری

مسئول نظارت و کنترل داخلی

حسن غفاری

رئیس حسابداری

پگاه رحمانی

رئیس معاملات آنلاین

الهام بادپا

سرپرست واحد تحلیل