تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل   -24,308.63    1,975,545    (۰۵/۲۲ ۲۲:۳۰) |    شاخص كل فرابورس   -174.01    20,481
          {{ /almas_widgets: }}